Η κακή χρήση της μπανιέρας και του νιπτήρα είναι 2 από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους φράζει το σιφών  δαπέδου μπάνιου με την χαρακτηριστική δυσοσμία. Οι τρίχες, τα υπολείμματα από σαπούνι, το χαρτί τουαλέτας και διάφορα μικροαντικείμενα που εισέρχονται στις σωληνώσεις μέσω της μπανιέρας και του νιπτήρα, συσσωρεύονται  με τον καιρό με αποτέλεσμα να μικραίνει η δίοδος για τα λύματα, να επιβραδύνεται η ροή και τελικά να φράζει.