Η Φραγή στην  λεκάνη της τουαλέτας προέρχεται συνήθως από τις μεγάλες ποσότητες χαρτιού υγείας, το οποίο πέφτει στην λεκάνη  και με τον καιρό συσσωρεύεται στο εσωτερικό των σωληνώσεων.Επίσης συχνά προκαλούν φραγή σερβιέτες,  μωρομάντηλα και γενικά μικροαντικείμενα. Εάν παρατηρήσετε ότι η στάθμη νερού στην λεκάνη  σας είναι πιο ψηλά από το συνηθισμένο, μην αγνοήσετε την προειδοποίηση, είναι ένδειξη ότι κάτι έχει μπλοκάρει τις σωληνώσεις. Αν δεν δράσετε άμεσα, το επόμενο στάδιο είναι να υπερχειλίσει η λεκάνη, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες.